nws_slohello
Novice


nws_slohello

13.06.2016 PRVI RAZPISI ZA STANDARDNE PROJEKTE: OBVESTILO

Obveščamo zainteresirane, da bodo dne 15.06.2016 objavljeni na spletni strani programa www.ita-slo.eu štirje razpisi št. 1/2016 1b, 1/2016 4e, 1/2016 6c, 6d, 6f ter 1/2016 11 ETC za predložitev Standardnih projektov. Postopek predložitve projektov bo deloval izključno v elektronski obliki v sistemu Frond End Generalizzato (FEG) Avtonomne Dežele Furlanije- Julijske krajine (FVG). Pred tem bo potrebno pridobiti uporabniško ime in ključ v sistemu Login FVG. Povezava do obeh sistemov bo aktivirana na spletni strani programa www.ita-slo.eu v trenutku objave razpisa. Ob zaključku postopka vstavljanja podatkov v sistem FEG bodo morali Vodilni partnerji (VP) in Projektni partnerji (PP) obvezno podpisati prijavnico in zahtevano dokumentacijo s posebnim digitalnim podpisom. Zato vabimo že zdaj VP in PP, če digitalnega podpisa še nimajo, da ga pridobijo pri avtoriziranih dobaviteljih: v Italiji pri Trgovinskih zbornicah, Poste italiane in pri drugih avtoriziranih dobaviteljih. V Sloveniji so v register vpisani 4 certificirani ponudniki digitalnih potrdil in sicer: Ministrstvo za javno upravo, ena pošta, ena banka in eno specializirano podjetje. Strošek pridobitve digitalnega podpisa je upravičen strošek financiranega projekta.


Slovenske upravičence obveščamo, da za digitalni podpis dokumentov programa lahko uporabljajo tako spletno kvalificirano potrdilo, kot tudi posebno kvalificirano potrdilo.

Dodatne informacije in podrobnosti so na voljo na naslednji povezavi:
http://evem.gov.si/info/zacenjam/digitalna-potrdila/

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo