nws_slohello
Novice


nws_slohello

10.06.2016 DOGODEK »Building bridges between cross-border experiences 2007-2013 and perspectives 2014-2020« - 9. junij 2016: objava predstavitev

Objavijamo predstavitve, predstavljeni na zaključni dogodek Programa 2007-2013 in predstavitev Programa Interreg V-A Italija Slovenija 2014-2020, ki je potekalo vceraj 9. junija 2016 v Vidmu.

Evropska komisija o Evropskem teritorialnem sodelovanju (Monfret)

Vpliv Programa čezmejnega sodelovanja med Italijo in Slovenijo 2007-2013 na programsko območje (Stefani/Becia)

Predstavitev Programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 (Comelli)

Logični okvir

Celostna teritorialna naložba(Silvestri) ITA ENG

Standardni projekti programa: prvi razpisi(Vecchiato)

E-kohezija(Girardini)

Upravičenost izdatkov in poenostavitve(Piccini)

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo