nws_slohello
Novice


nws_slohello

12.04.2016 Javni razpis za vrednotenje programov sofinanciranih iz EU sredstev v programskem obdobju 2014-2020

INTERREG LOGO IT-SI 14-20

Obveščamo vas, da je Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina dne 12.04.2016 v Uradnem listu Evropske unije objavila javni razpis za vrednotenje programov sofinanciranih s strani EU v programskem obdobju 2014-2020.

Celotna razpisna dokumentacija (v italijanskem jeziku) je objavljena tudi na spletni strani Dežele FJK.

Seznam razpisne dokumentacije:
Povzetek javnega razpisa (Angleški jezik)

Opis storitev 2. sklopa Interreg V-A Italia-Slovenia (Angleški jezik)
Areas
Outputs

Opis delovne skupine 2. sklopa Interreg V-A Italia-Slovenia (Angleški jezik)

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo