nws_slohello
Novice


nws_slohello

15.01.2016 Odobren program Interreg V-A Italija-Slovenija

15. decembra 2015 je Evropska komisija odobrila nov program v okviru katerega je na razpolago 91,6 milijonov EUR za čezmejno sodelovanje med Italijo in Slovenijo.

Dodatne informacije

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo