nws_slohello
Novice


nws_slohello

22.10.2015 Udeležba na čezmejnem informativnem, izobraževalnem in mrežnem seminarju med Slovenijo in Italijo

IMG_1856

Dne 21. oktobra 2015 sta se Organ upravljanja in vodja Skupnega tehničnega sekretariata Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 udeležila čezmejnega informativnega, izobraževalnega in mrežnega seminarja med Slovenijo in Italijo, ki je potekal v Kopru-Capodistria, v organizaciji Kulturnega in izobraževalnega društva PiNA, in sicer v okviru lokalne aktivnosti mednarodnega projekta ROUNDTRIP, podprtega s strani programa Evropa za državljane.

V okviru seminarja je bila posebna pozornost namenjena vlogi mehkih projektov kot demokratično orodje, pomembno za polno vključevanje državljank in državljanov Evrope.

Organ upravljanja je aktivno sodeloval na okrogli mizi o mehkih projektih ter o prednostih in izzivih za občine in organizacije civilne družbe, ki želijo pri takih projektih sodelovati. Vodja skupnega tehničnega sekretariata pa je predstavil rezultate programskega obdobja v zaključni fazi ter možnosti za sodelovanje v okviru programa INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020.

Dogodek je izpostavil pomembnost mreženja, ki predstavlja dodano vrednost sodelovanja in temelj za krepitev povezanosti in socialne vključenosti na področjih inovacij in IKT, podpore MSP, izobraževanja in zaposlovanja mladih.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo