nws_slohello
Novice


nws_slohello

08.10.2015 Sodelovanje na Barkovljanki

eventovelico_barcolana


Tudi letos je Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 prisoten na tržaškem nabrežju v okviru dogodka Villaggio Barcolana, ki poteka od 8. do 11. oktobra 2015.
Program je prisoten v okviru stojnice Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine.
Pridite nas obiskat!
Slika: Archivio Barcolana/Borlenghi

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo