nws_slohello
Novice


nws_slohello

17.09.2015 Seminar o glavnih ugotovitvah naknadnega vrednotenja o uporabi ESRR sredstev na področjih kulture in turizma

Namen seminarja je bila predstavitev rezultatov ter razprava o glavnih ugotovitvah naknadnega vrednotenja o uporabi ESRR sredstev na področjih kulture in turizma (kot ločenih politik in/ali kot skupni celostni strategiji) v operativnih programih 2007-2013. Seminar je omogočil skupini 30 ekspertov, da pridobijo informacije in mnenja o obravnavanih temah, obenem pa tudi razpravo o pomenu in glavnih ukrepih kohezijske politike na področjih kulture in turizma (K&T).

Iz razprave izhaja, da strukturna sredstva predstavljajo ključni finančni vir za sektorja K&T, vendar so dokazi učinkovitosti podpore ESRR na omenjenih področjih trenutno nekoliko omejeni. Do danes še ni bilo izvedeno vrednotenje s strani Evropske komisije in le manjše število držav članic se je odločilo za podobno analizo vplivov na zadevna področja.

Upoštevaje šifre kategorizacije ESRR, ki se uporabljajo v podatkovni bazi Generalnega direktorata za regionalno in mestno politiko (DG Regio), so prioritetni ukrepi, neposredno povezani s turizmom in kulturo, sofinancirani z ESRR sredstvi, sledeči:

Turizem
- Promocija naravne dediščine
- Varovanje in vrednotenje naravne dediščine
- Druga podpora za izboljšanje turističnih storitev
- Hoteli in restavracije

Kultura
- Varovanje in ohranjanje kulturne dediščine
- Razvoj infrastrukture na področju kulture
- Druga podpora za izboljšanje storitev na področju kulture

Bistvena vprašanja, obravnavana v okviru seminarja, so na podlagi 6 primerov, ki so jih ocenjevalci podrobneje preučili, pokazala, da sta področji komplementarni. Obenem je bila izpostavljena pomembnost investicij, usmerjenih v dvigovanje kakovosti življenja in povečanje privlačnosti kulture prebivalcev s turističnega vidika.

Kako lahko področji K&T prispevata k razvoju območja in katere so strategije za javne investicije ter razlogi za določene ukrepe so teme, katerim je bila v okviru seminarja posvečena posebna pozornost. Obenem pa so bile izpostavljene tudi težave pri implementaciji projektov, tudi zaradi omejenih zmogljivosti manjših zasebnih organizacij pri vodenju le-teh. Udeleženci so predstavili in obravnavali konkretne primere in dejanske rezultate, dosežene na področjih K&T ter izpostavili skupne problematike, kot so na primer trajnost, nadzor in vrednotenje projektov, sofinanciranih s sredstvi ESRR.

Dokumentacija

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo