nws_slohello
Novice


nws_slohello

07.09.2015 Projekt Trnas2Care je vabljen na letno srečanje Evropskih programov INTERREG

Letno srečanje Komisije in Organov upravljanja programov evropskega teritorialnega sodelovanja bo potekalo v Luksenburgu 15. septembra 2015. Na srečanju bodo obravnavali najbolj pereča vprašanja, ki se nanašajo na izvajanje 107. programov za obdobje 2014-2020 za katere je namenjeno financirajnje v višini 10.1 milijarde €.

Projekt Trans2Care je bil povabljen k tej razpravi, koordinirani s strani Generalnega direktorata za regionalno in mestno politiko, da prispevajo s predstavitvijo svojih najbolj relevantnih rezultatov. Povdarek bo namenjen predvsem rešitvam, ki omogočajo lažje razumevanje in uporabo rezultatov raziskav v biomedicini za podjetija, ki delujejo na trgu proizvodov in storitev za zdravstveno varstvo.

Na srečanju bosta sodelovala: Sabina Passamonti, ekipni vodja Vodilnega Partnerja - Univerza v Trstu; in Mitja Martelanc, podoktorski raziskovalec v Trans2Care – Univerza V Novi Gorici, Projektni Partner št. 3.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo