nws_slohello
Novice


nws_slohello

02.09.2015 Kultura in turizem: Program Slovenija-Italija povabljen na seminar o naknadnem vrednotenju kohezijske politike

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 bo sodeloval na seminarju "Ex-post evaluation of Cohesion Policy Programmes 2007-2013. Work Package 9: Culture & Tourism", ki bo potekal v Bruslju, 9. septembra 2015. Seminar bo možnost razpravljanja o rezultatih naknadnih vrednotenj naložb ESRR programov kohezijske politike v obdobju 2007-2013 na področju kulture in turizma.

Udeleženci seminarja bodo analizirali glavne vprašanja, ki izhajajo iz izkušenj na terenu, kot tudi politične posledice intervencij kohezijske politike na področju turizma in kulture. Dogodka se bodo udeležili številnih strokovnjakov in izvedenci s praktičnimi in akademskimi izkušnjami, ki bo obravnavali naslednja vprašanja:

- Kako kultura in turizem podpirata razvoj območja? Kakšne so strategije javnih naložb in razlogi za javni poseg
- Poseg ESRR na področju kulture in turizma ter izvanjanje
- Vrednotenje dodane vrednosti ESRR: dejansko doseženi rezultati, trajnost in vprašanja spremljanja / ocenjevanja

Za dodatne informacije:
http://www.applica.be/events_WP9.html

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo