nws_slohello
Novice


nws_slohello

01.07.2015 Projekt Trans2Care povabljen s strani Evropske komisije na delavnico 'Danube S3 Workshop': "Pridobivanje priložnosti okrog prioritet RIS3"

Delavnica 'Danube S3 Workshop', ki jo gosti avstrijsko Ministrstvo za znanost, raziskave in gospodarstvo, bo potekala 7. julija 2015 na Dunaju. Njen cilj je opredeliti skupne značilnosti strategij pametne specializacije v območju Podonavja. Dogodek je omejen na majhno število usposobljenih udeležencev, ki so jih izbrali na javnem posvetu. To je pomembno priznanje za delo Trans2Care omrežja, katerega vodilni partner je Oddelek za življenjske vede iz Univerze v Trstu.

Dogodek bo organiziran v dveh delih. Po začetnem pregledu uspešnih in trajnostnih nadnacionalnih partnerstev za raziskave in inovacije bo drugo zasedanje potekalo v obliki 4 tematskih miz (IKT, zdravje, energija in okolje). Njihova naloga je ugotoviti možnosti sodelovanja za reševanje skupnih izzivov in teme, ki se lahko razvijejo v projektne ideje za Interreg, Obzorje 2020 in druge evropske programe.

Več informacij: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-in-danube-vienna-2015

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo