nws_slohello
Novice


nws_slohello

01.07.2015 Strateška presoja vplivov na okolje (SPVO) za Program INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020

Danes se pričenja postopek javne razprave v zvezi s strateško presojo vplivov na okolje za Program INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020.

Morebitne pripombe je potrebno posredovati v šestdesetih dneh od zgoraj navedenega datuma na elektronske naslove:

(PEC)
(PEC)

Dokumentacija:
Programma di Cooperazione - bozza n. 9/2015 (30 giugno 2015)
Cooperation Programme - draft version n. 9/2015 (June 30, 2015)

Rapporto ambientale - Valutazione Ambientale Strategica - bozza al 23 giugno 2015
Okoljsko poročilo - Celovita presoja vplivov na okolje - osnutek z dne 23.6.2015

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo