nws_slohello
Novice


nws_slohello

17.04.2015 Zaključna konferenca projekta PRATICONS

Dne 23. aprila 2015 bo, s pričetkom ob 10.00, v Palači Caiselli (Vicolo Florio 2/b) v Vidmu, potekala zaključna konferenca projekta PRATICONS.

Vabilo-Program


Edit 24/04 - Z zaključne konference:
Izhajajoči iz analize arhitekture območja, so pripravili strokovni priročnik tehnik za ohranjanje kulturne dediščine s posebnim poudarkom na čezmejne spomine, zgodovino in kulturo.
V okviru projekta so pripravili analizo trenutnega stanja tržišča stavbnega restavratorstva na čezmejnem območju in perspektive za prihodnost.
Pilotni projekt se je izvajal v občini Idrjia, kjer so z udeležbo strokovnjakov iz italijanskih univerz obnovili stavbe Domačije Šturmajce.
Na voljo vsem uporabnikom je tudi GIS platforma (http://praticons.nebula.si/praticons-gis)

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo