nws_slohello
Novice


nws_slohello

03.04.2015 Zaključna konferenca projekt JULIUS

Dne 10. aprila 2015 bo, s pričetkom ob 9.30, v Naravoslovnem didaktičnem centru v Bazovici pri Trstu, potekala zaključna konferenca projekta JULIUS.

Vabilo-Program


Edit 10/04 - z zaključne konference:
JULIUS je izboljšal skupno uporabo športnih in rekreativnih infrastruktur na programskem območju s posebnim poudarkom na gorskih športih in na športnih dejavnostih, ki se vršijo v naravnem okolju.

Infrastrukturni posegi v okviru projekta:
- postavitev notranje opreme v plezalnem centru v Codroipu in postavitev umetne pokrite plezalne stene v Mestni občini Ljubljana in na Jesenicah
- vzdrževanje objektov na območju Krasa (občina Monfalcone-Tržič)
- info točke v kraju Ampezzo in Monfalcone-Tržič
- center za brezplačno izposojo tehnične opreme za pohodnike (pokrajina Ravenna).

Projekt je obenem izvedel tudi številne informativne, izobraževalne in športne aktivnosti predvsem za mlade in namenil posebno pozornost tudi invalidom.

Kaj si "ogledati"?
Aplikacija za pametne telefone "Julius guide":
IOS - https://itunes.apple.com/it/app/julius-guide/id892194631?mt=8
ANDROID - https://play.google.com/store/apps/details?id=si.eguide.mobile.gsdk

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo