nws_slohello
Novice


nws_slohello

20.03.2015 Zaključna konferenca projekta SHARTEC

Dne 24. marca 2015 bo, s pričetkom ob 9.30, v Hotelu Kendov dvorec, v Spodnji Idriji, potekala zaključna konferenca projekta SHARTEC.

Vabilo-Program


Edit 27/03 - Z zaključne konference projekta:
Med glavne naloge projekta Shartec spada tudi izmenjava informacij, tehnološkega znanja in dobrih praks med podjetji iz Slovenije in Italije (predvsem iz dežele Furlanija – Julijska krajina).

Prav iz tega razloga je nastal tehnični slovar, uporaben predvsem pri različnih delavnicah, ki so bile in bodo še organizirane v sklopu projekta, saj ga bodo lahko udeleženci uporabljali pri prevajanju tehnične terminologije.
Trojezični slovar (ANG – ITA – SLO) projekta Shartec je urejen je po abecednem in tematskem vrstnem redu. Vsebuje približno 1000 strokovnih izrazov, večinoma s proizvodnega področja.

Slovar lahko prenesete na svoj računalnik

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo