nws_slohello
Novice


nws_slohello

19.12.2014 Zaključne konference projektov - poročanje

Objavljamo nekatere najbolj pomembne točke iz zaključnih konferenc projektov.

AGRI-KNOWS
Cilj projekta: Prenos znanja v kmetijstvu kot dodana vrednost pri zasciti okolja in izobraževanje mladih, ki se ukvarjajo s tem področjem
Aktivnosti projekta in doseženi rezultati:
- Sodelovanje med univerzami in srednjimi šolami – poučevanje in povezava z raziskovalnimi inštituti ter prenos znanja v izobraževalnem sistemu iz raziskovalnih institucij
- Izvedba mikrokosmos poskusov – antibiotiki, krom, dušik in delavnic
- Organizacija 2 poletnih šol (julij 2014 Nova Gorica, september 2014 Cervignano del Friuli)
- Izobraževanje profesorjev
- Promocija aktivnosti projekta in doseženih rezultatov

FUTURELIGHTS
Cilj projekta: vzpostaviti pogoje za trajnostno javno razsvetljavo
Aktivnosti projekta in doseženi rezultati:
- uporaba inovativnih tehnologij pripomore k boljši razsvetljavi ter zmanjševanju porabe in svetlobnega onesnaževanja
- analiza stanja in priprava baze podatkov – svetlobni viri, svetila, nosilci, električni vodi, električne omarice, poraba
- ključni element: spremljanje porabe - preko poznanja podatkov je možno zmanjšati porabo
- 4 pilotni projekti: Doberdò del Lago – Doberdob, Tolmin, Šempeter-Vrtojba, 11 občin na območju pokrajine Gorica – preventivno vzdrževanje napeljave, zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja, zamenjava starih sijalk
- Promocija aktivnosti projekta in doseženih rezultatov ter dobrih praks zmanjševanja porabe

SAFEPORT
Cilj projekta: oblikovanje skupnih ukrepov in smernic na področju okoljske varnosti in trajnosti ter okolja med pristanišči v severnem Jadranu
Aktivnosti projekta in doseženi rezultati:
- Oblikovanje enotnega okvira za izdelavo posameznih načrtov ravnanja v primeru hudih nesreč
- Analiza podatkov o nesrečah v pristaniščih in oblikovanje ustreznih preprečevalnih ukrepov
- Predlog skupnega modela spremljanja za ravnanje v primeru nesreč pri prekladanju nevarnih tovorov
- Razvoj modela za analizo dinamike ozračja v bližini pristanišč
- Študija skupnih ukrepov in najboljših praks za zmanjšanje tveganj onesnaževanja morja in obalnih območij
- Promocija aktivnosti projekta in doseženih rezultatov

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo