nws_slohello
Novice


nws_slohello

31.10.2014 Zaključna konferenca projekta GEP - report

Dne 14. oktobra 2014 je potekala v Novi Gorici zaključna konferenca projekta GEP. Namen triletnega projekta je vzpostaviti enoten čezmejni sistem ukrepanja Civilne zaščite v primeru ogroženosti virov pitne vode zaradi tehnološkega tveganja in naravnih nesreč ter s tem prispevati k razvoju novih informacijsko–komunikacijskih tehnologij in trajnostni teritorialni integraciji ter ohranjanju okolja na območju Goriške, Obalno–kraške, Gorenjske statistične regije in Avtonomne dežele Furlanije-Julijske krajine.

V zvezi s tem so izvedene hidrogeološke in prostorske raziskave ter razvit geoinformacijski sistem ter karta ranljivosti območja.
V okviru projekta je bil izdelal enotni čezmejni algoritem ukrepanja Civilne zaščite v primeru ogroženosti virov pitne vode v izrednih dogodkih in razmerah – za statistične regije: Goriška, Gorenjska in Obalno-kraška ter izdelan enotni čezmejni algoritem ukrepanja Civilne zaščite v primeru ogroženosti virov pitne vode v izrednih dogodkih in razmerah – za Avtonomno deželo Furlanijo Julijsko krajino.
Na URSZR so izdelan algoritem za Goriško, Obalno-kraško in Gorenjsko statistično regijo v sklopu projekta GEP uporabili kot osnovo za pripravo enotnega Standardnega operativnega postopka za vse Regijske centre za obveščanje (ReCO) v RS, kar predstavljano dodano vrednost projekta.

Junija 2014 je pri Plavah in Solkanu potekala tudi vaja na reki Soči.

Omenjene aktivnosti in rezultati so bili obširno predstavljeni na zaključni konferenci, poleg vseh ostalih izobraževalnih delavnic, povezovanj z drugimi evropskimi projekti (BEWATER) kot tudi informacijskih dogodkov.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo