nws_slohello
Novice


nws_slohello

23.10.2014 Zaključna konferenca strateškega projekta CITIUS - report

Dne 30. septembra 2014 je potekala na Univerzi v Novi Gorici – Kampus v Ajdovščini zaključna konferenca strateškega projekta CITIUS. Cilj projekta je prispevati k gradnji medregijskega centra odličnosti, ki omogoča osnovne in uporabne raziskave na različnih področjih znanosti s svetlobnim virom, ki generira zelo kratke laserske pulze s katerimi je mogoče snemati hitre premike najmanjših sestavnih delov materije (atomov in molekul) in razumevati njihove reakcije na zunanje dražljaje.

Na zaključni konferenci so predstavili svetlobni viri, od gradnje do nekaterih poskusov uporabe ter razvoj centra odličnosti. Predstavljena je bila aktivnost vsakega partnerja in znanstvene publikacije v okviru projekta ter povezave z drugimi projekti, ki jih sofinancira program (MODEF).

Na konferenci so obširno predstavili prispevek projekta CITIUS k razvoju novega laserja na proste elektrone, FERMI@Elettra.

Konferenca se je zaključila z vodenim ogledom medregijskega centra odličnosti.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo