nws_slohello
Novice


nws_slohello

14.10.2014 Zaključna konferenca strateškega projekta ADRIA-A

Objavljamo sporočilo Vodilnega partnerja o zaključni konferenci:

Zaključne študije projekta ADRIA A bodo predstavljene 23. oktobra v Trstu: ODPRTE VPISNINE

V Trstu bo dne 23. oktobra v hotelu Savoia Excelsior Palace potekala zaključna konferenca -odprta javnosti- projekta ADRIA A »Razvoj dostopnosti za oživitev jadranskega zaledja«, ki ga sofinancira Program za čezmejno sodelovanje Slovenija-Italija 2007-2013.
Projekt, ki poteka od 2010, je razvil tehnične študije na obeh straneh meja potrebne za reorganizacijo dostopnosti in transportov na celotnem slovensko-italijanskem čezmejnem teritoriju (iz Jesenic do Kopra). Dokončni cilj je vzpostavitev integriranega sistema lahke železnice. Konferenca predstavlja zato zaključno fazo štirih let projekta, v katerem so vključene slovenske in italijanske ustanove odgovorne za področje transportov, med katerimi deželi Furlanija-Julijska krajina in Veneto, italijansko ministrstvo za promet in ministrstvo za okolje ter slovensko ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Pri projektu sodelujeta tudi tržaško in koprsko pristanišče, javne lokalne ustanove in drugi pomembni subjekti (letališča, univerze) obeh držav.
Osrčje projekta je realizacija študij izvedljivosti za vzpostavitev čezmejnega sistema lahke železnice. Slednje študije je izvedel RFI- Rete Ferroviaria Italiana (italijanski železniški upravitelj) za deželo Furlanijo-Julijsko krajino in zunanji izvajalci slovenskega ministrstva za infrastrukturo in prostor.
Vodilni partner Srednjeevropska pobuda (SeP) je podčrtal, kako je ADRIA A konkretno pripomogla k dopolnitvi infrastrukturnega načrtovanja na teritoriju severnega Jadrana in približanja k realistični perspektivi realizacije integriranega sistema lahke železnice. Prav zaradi le-teh konkretnih vsebin je projekt prejel podporo iz strani direkcije za transporte Evropske komisije in odbora transportov in turizma Evropskega parlamenta.
Na zaključni konferenci bodo obenem predstavljeni možni razvoji projekta, ki bi jih evropska sredstva lahko financirala v naslednjem programskem obdobju 2014-2020 in s tem ovrednotila dosežene rezultate v koristi celotnemu teritoriju. Dogodka se bodo udeležili tehnični in institucionalni predstavniki vseh 27 partnerjev pobude.

Dogodek se bo odvijal dne 23. oktobra od 9.00 do 14.00 v hotelu Starhotels Savoia Excelsior v Trstu. Registracije prosim pošljite na:
Informacijski mediji so dobrodošli na konferenco.
Na voljo je osnutek programa.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo