nws_slohello
Novice


nws_slohello

11.09.2014 ECDAY - Sporočilo projekta EDUKA

Slovenski raziskovalni inštitut SLORI iz Trsta in Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem iz Kopra vabita v sklopu dneva evropskega sodelovanja - European Cooperation Day na dvodnevni posvet ob zaključku projekta EDUKA Vzgajati k različnosti - Educare alla diversità, sofinanciranega v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz nacionalnih sredstev.

18. septembra 2014 bo na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru mednarodna konferenca z naslovom »EDUKA - Vzgajati k različnosti v čezmejnem prostoru«, 19. septembra bo na Pomorski postaji v Trstu zaključni posvet z naslovom »EDUKA – Vzgajati k različnosti - med spoznavanjem in igro«.

Konferenca z naslovom »EDUKA - Vzgajati k različnosti v čezmejnem prostoru«, ki bo 18. septembra 2014 na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru, bo temeljila na razpravi o rezultatih raziskave v okviru projekta EDUKA, kjer je skupina raziskovalcev z različnih univerz in raziskovalnih središč iz Slovenije in Italije opravila kvantitativne in kvalitativne analize o vzgoji k različnosti in medkulturnosti v šolskem okolju. Raziskava je zajela tudi naravo odnosov med jezikovnimi in izobraževalnimi politikami ter v skladu s tem razvejanost in širjenje pristopov k razumevanju in uveljavljanju dvojezičnosti/večjezičnosti in jezikovne različnosti. Cilj raziskave je bil priprava celostne ocene in določitev ključnih kazalcev razvoja na obmejnem območju ob upoštevanju tako zgodovinskih manjšin (slovenske in furlanske v Italiji, italijanske v Sloveniji) kot tudi migrantskih skupin.
Pri terenski raziskavi, ki predstavlja bistvo projekta, je sodelovalo več kot 2400 oseb, in sicer učencev, staršev, učiteljev in profesorjev iz 21 šol. Udeležene so bile srednje šole prve stopnje v Italiji in tretje triletje osnovnih šol v Sloveniji (v pokrajinah Ravenna, Benetke, Videm, Gorica in Trst v Italiji ter Ljubljana, Koper, Izola in Piran v Sloveniji). Poleg avtorjev raziskave projekta EDUKA bodo na konferenci spregovorili strokovnjaki in predstavniki inštitucij, ki se ukvarjajo s področjem večkulturnosti in medkulturnega izobraževanja.

Drugi dan posveta EDUKA – Vzgajati k različnosti - med spoznavanjem in igro bo potekal v petek, 19. septembra 2014, na Pomorski postaji v Trstu. V jutranjem delu bodo na vrsti informativna predavanja in delavnice o zgodovinskih narodnih in jezikovnih manjšinah (o slovenski narodni skupnosti in furlanski jezikovni skupnosti v Italiji ter italijanski narodni skupnosti v Sloveniji) ter migrantskih skupnostih (iz Albanije, Hrvaške, Kameruna, Libanona, Kolumbije, Argentine, Brazilije, Peruja in Konga), ki živijo na obmejnem območju. Program je namenjen dijakom srednjih šol druge stopnje, ki se bodo lahko soočili s predstavniki različnih skupnosti in na okrogli mizi spregovorili o doživljanju narodne, jezikovne in kulturne različnosti. V popoldanskem delu posveta bo na vrsti predstavitev didaktičnih iger o medkulturnosti, namenjenih učencem, učiteljem in profesorjem osnovnih šol v Sloveniji in Italiji ter srednjim šolam prve stopnje v Italiji. Igre je pripravila čezmejna delovna skupina učiteljev in profesorjev osnovnih šol E. Vatovec iz Prad in P. P. Vergeria iz Kopra ter večstopenjskih šol pri Sv. Jakobu, V. Bartola in I. Masih iz Trsta.

www.eduka-itaslo.eu

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo