nws_slohello
Novice


nws_slohello

07.08.2014 Zaključna konferenca MACC- report

Macc

Dne 16. julija je potekala v Margheri pri Benetkah, na sedežu ustanove VEGA, zaključna konferenca standardnega projekta Macc z naslovom "Moderna in sodobna umetnost. Tehnologije in dobre prakse za vrednotenje", na kateri so poleg projektnih partnerjev, sodelovali tudi zunanjih strokovnjakov.

Projekt je še posebej inovativen, v kolikor združuje ohranjevanje dediščine z naprednimi tehnologijami digitalnega arhiviranja preko spletne platforme na strani www.maccproject.eu in hkrati ustvarja dobre prakse in dogodke na področju prenosa tehnološkega znanja.

Po uvodnih pozdravov je bil prvi del konference namenjen tehnologijam oz. vrstam posegov pri ohranjevanju arhitektonske dediščine ter ovrednotenju moderne in sodobne umetnosti, s posebnim poudarkom pri popisu in digitalizaciji podatkov na teritoriju ter nanotehnologiji in druge inovativne načinom objavljanja.

Sledila je predstavitev izkušnje EcoMake o okolju prijazni uporabi materialov ter energetski učinkovitosti pri obnovi in ohranjanje arhitekturne dediščine. Jutranji del se je zaključil s predstavitvijo vloge usposabljanja pri vrednotenju umetniške dediščine od teorija, preko zgodovine in poznanja tehnike ter samih materialov za opravljanje poklica restavratorja.

V popoldanskih urah sta sledili še delavnici, prva vezana na gospodarske vidike ohranjevanja dediščine, druga pa tehnologijam in materialom pri obnavljanju.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo