nws_slohello
Novice


nws_slohello

07.08.2014 Zaključna konferenca ICON - report

Vipava

Dne 4. julija je potekala v Vipavi zaključna konferenca strateškega projekta ICON.
Po začetnih pozdravih je potekala predstavitev ključnih aktivnosti, ki so se izvajale v okviru projekta. Projekt je nastal z namenom povečanja konkurenčnosti malih in srednjih podjetij s pomočjo inovacij, mreženja in povezovanja.

Jedro projekta, sestavljen iz 14 partnerjev, ki zavzema vse ključne podjetniške inštitucije iz programskega območja, je bila vzpostavitev povezav (mrež/grozdov) z namenom povečevanja lastne konkurenčnost oz. konkurenčnosti celotnega območja. Iz tega je nastalo 11 čezmejnih grozdov (http://www.icon-project.eu/cluster.aspx) pri katerih sodeluje več kot 200 podjetij.

Projekt je pripomogel tudi k izmenjavi znanja, k razvoju skupnih storitev za internacionalizacijo podjetij in k sodelovanju na sejmih, in sicer z oblikovanjem številnih specifičnih tržnih raziskav (na voljo na spletni strani projekta http://www.icon-project.eu) ter z ustanovitvijo štirih regionalnih pisarnah, ki nudijo informacije podjetjem (Gorica, Trst, Koper in Ajdovščina).

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo