nws_slohello
Novice


nws_slohello

30.07.2014 Posodobitev Navodil in obrazcev za poročanje za upravičence

Obveščamo vas, da smo na podstrani Izvajanje projekta - spletne strani Programa posodobili Navodila in obrazce za poročanje za upravičence Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.
Z dopolnjeno različico Navodil dodajamo podrobnejša pojasnila o spremembah projekta v zaključnem poročilu upravičenca, in sicer poglavje 3.3 Spremembe v zaključnem poročilu upravičenca.

Posledično so bili navodila posodobljena v delih, ki zadevajo poročanje o omenjenih spremembah, in sicer:

  • v delu, ki opisuje poročanje o izvedenih aktivnostih s strani upravičenca in vodilnega partnerja (poglavji 1.1 ter 2.1);

  • v seznamu prilog k poročilu upravičenca in k poročilu vodilnega partnerja (poglavji 1.2 ter 2.2);

  • v uvodnem delu poglavja 2.4 Zaključno poročilo vodilnega partnerja ter v predstavitvi postopka poročanja.Obenem je bila Priloga 11 spremenjena v Prilogo 11a: Dodatek k zaključnemu poročilu upravičenca – le za slovenske upravičence in je bila vključena tudi Priloga 11b: Izjava projektnega partnerja o lastništvu in vzdrževanju opreme in naložb v infrastrukturo – le za slovenske upravičence.

Dopolnjena navodila so bila objavljena 30.07.2014.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo