nws_slohello
Novice


nws_slohello

18.06.2014 Programsko obdobje 2014-2020: javno posvetovanje

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija je pričel izvajanje aktivnosti za načrtovanje novega programskega obdobja 2014-2020. V skladu s pravno ureditvijo Evropske komisije bodo v proces določanja prednostnih področij novega programa vključeni tako socialno - ekonomski in institucionalni partnerji kakor tudi splošna javnost.

Strukture upravljanja programa vas vabijo, da izpolnete vprašalnik in s tem prispevate k boljši pripravi prihodnjega Operativnega programa Slovenija-Italija 2014-2020.

Vprašalnik je na voljo le v elektronski obliki in ga je možno izpolniti do 3. julija 2014:
italijanska različica
slovenska različica


V kolikor imate tehnične težave pri on-line izpolnjevanju vprašalnika, lahko vprašalnik izpolnite in posredujete preko elektronskega sporočila na sledeči naslov:
NEW

Vprašalnik v italijanskem jeziku
Vprašalnik v slovenskem jeziku

Hvala za sodelovanje in vaše koristne predloge.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo