nws_slohello
Novice


nws_slohello

20.05.2014 Zaključna konferenca WINENET - report

WINENET

5. maja 2014 je potekala, na sedežu Trgovinske zbornice v Benetkah, zaključna konferenca projekta WINENET .
Na konferenca so predvajali video posnetek projekta v obeh jezikovnih različicah ter predstavili rezultate projekta, ki so bili doseženi v 36 mesecih, kot tudi obete za prihodnost na področju vinogradništva in vinarstva.

V okviru okrogle mize, na kateri je sodelovalo vseh 10 partnerjev, so namenili posebna pozornost razvoju mrežnega sistema, ki omogoča takojšnjo izmenjavo informacij in krepi sodelovanje med različnimi realnosti, kot so univerze, raziskovalni centri, institucije ter podjetja / konzorcij, ter spodbujanju inovativnih rešitev.

Projekt je vključeval tudi vrsto dejavnosti, osredotočenih na potrjevanje in uporabo novih vinogradniških modelov, ocenjevanju proizvodov s pomočjo računalniških algoritmov in vprašalnikov, ter izvajanju novih tehnik senzoričnega trženja.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo