nws_slohello
Novice


nws_slohello

26.05.2014 Aktivnosti na projektih - maj 2014

ZBORZBIRK - Otvoritev muzeja RAKARJEV HRAM in info točke
Dne 10. maja 2014 bo, ob 11.00, potekala otvoritev Muzeja RAKARJEV HRAM (CASA RACCARO) in info točke v Bijačah - Podbonesec (Biacis - Pulfero).
Dogodek bo nadaljeval tudi v nedeljo 11. maja 2014 z delavnico in vodenim obiskom.

Vabilo-Program


T-LAB - Dnevi T-LAB
Na polovici maja bosta potekali na sedežu Občine Dolo (Via Cairoli, 39) dva dneva srečanj v okviru projekta T-LAB.
Koledar srečanj:
- torek 13. maj 2014 ob 15.00
- torek 27. maj 2014 ob 16.00

Vabilo-Program


WINENET - Predstavitev rezultatov projekta
Dne 17. maja 2014 bo, s pričetkom ob 09.00, potekala na sedežu Fondazione Villa Russiz v Krminu (Capriva del Friuli, GO - Via Russiz 4/6) informativno srečanje s predstavitvijo rezultatov projekta Winenet.

Vabilo-Program


SOLUM - Pristno v mestu
Dne 17. maja 2014 bo, s pričetkom ob 15.00, v Novi Gorici, potekal drugi dogodek "Pristno v mestu" - pestra izbira tipičnih izdelkov in pridelkov podeželja ter izdelkov tradicionalne obrti. Dogodek poteka v okviru projekta SOLUM.

Vabilo-Program


ZBORZBIRK - Odprtje info točke, Muzeh Rateče in Jervahove mizarske zbirke
Dne 17. maja 2014 bo, s pričetkom ob 16.00, potekalo odprtje info točke, Muzeh Rateče in Jervahove mizarske zbirke v Ratečah.

Vabilo-Program


SEA - Od Evrope prve svetovne vojne do socialne Evrope
Od 28. do 31. maja 2014 bo, v Gorici in v Novi Gorici, potekala pobuda l'iniziativa Od Evrope prve svetovne vojne do socialne Evrope - ČSE 2014 Dnevi čezmejne socialne ekonomije. Dogodki bodo potekali v okviru projekta SEA.

Program


ZBORZBIRK - Mednarodni posvet "Etnološke zbirke, ustno izročilo in kulturni turizem med Alpami in Krasom"
Dne 29. maja 2014 bo, s pričetkom ob 9.00, v Konferenčni dvorani "Roberto Gusmani" Univerze v Vidmu (Università degli studi di Udine - Via Petracco, 8), potekal mednarodni posvet "Etnološke zbirke, ustno izročilo in kulturni turizem med Alpami in Krasom", organiziran v okviru projekta ZBORZBIRK.

Vabilo-Program

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo