nws_slohello
Novice


nws_slohello

24.04.2014 Zaključna konferenca IPFORSMES - report

IP4SMES PD160414

16. aprila 2014 je potekala na Sejmu SMAU v Padovi zaključna konferenca projekta IPFORSMES.

Projekt obravnava inovacijske usluge, ki so vezane na industrijsko lastnino z namenom pomoči podjetjem pri inovacijah in konkurenčnosti. Projekt se ni zastavil samo na področje IPR – na pravicah – ampak je predelal celotno področje, IP je namreč za projekt temeljni element konkurenčnosti in inovacije podjetij.

Projekt je analiziral predvsem 3 področja: tehnologija komunikacije, sestavni deli za avtomobilsko industrijo, tehnologijo gradbenega sektorja. Na projektu je sodelovalo približno 170 podjetij; nekateri od teh so na dogodku predstavili lastno izkušnjo.

Na konferenci so predstavili 5 storitev, ki so bile razvite za podjetja: Aida Light Questionnaire (storitev samoocenjevanja znanja intelektualne lastnine v podjetju), IP pre-diagnosi (storitev za informacije in analize za odkrivanje močnih in šibkih točk), IA audit (storitev za samoocenjevanje in analizo intelektualne lastnine podjetja), Ekonomska in finančna ocena neopredmetenih sredstev podjetja (storitev za pomoč podjetju pri prepoznavanju in ovrednotenju teh sredstev), Sejemske prireditve in ugotavljanje ponaredkov (storitev za razvijanje primerne strategije pri varovanju lastnih produktov) .

Del konference je bil namenjen predstavitvi izobraževalnih delavnic in drugim dogodkom. 6 izobraževalnih delavnic je bilo namenjenih operaterjem zbornic in se na tak način usposobilo t.i. technology broker agent z namenom spodbujati interakcijo in inovacijske procese podjetij, poudariti prispevek IP orodij ter vlogo, ki jo lahko imajo ustanove, kot so gospodarske zbornice.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo