nws_slohello
Novice


nws_slohello

23.04.2014 Zaključna konferenca PROFILI - report

Profili VE 150414

15. aprila 2014 je potekala v Benetkah zaključna konferenca projekta PROFILI.
Na konferenci, zadnja izmed šestih zaključnih dogodkov v okviru projekta, ki ga lahko povzamemo v 2 sloganih »Projekt Profili – projekti izgradnje javne infrastrukture in zasebno podjetništvo v službi državljanov« in »Izhod iz gradbene krize s pomočjo javno-zasebnega partnerstva. Odkrijte projekt Profili!«, so partnerji predstavili aktivnosti projekta, pridobljeno znanje in izkušnje, ki so jih doživeli.

Projekt preučuje tematiko javno zasebnega partnerstva kot dolgoročno razmerje zasebnega vlaganja v javne projekte in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu. Tematika je še zlasti pomembna v tekočem gospodarskem trenutku in načrtovane stabilizacije javnih financ. Ravno iz tega vidika je JZP zavzel vlogo pri izboljšanju in vzdrževanju funkcionalnosti infrastruktur in storitev z vlaganjem zasebnih in javnih sredstev.

Področje gradbeništvo opravlja vodilno vlogo v gospodarstvu celotnega čezmejnega območja. Projekt je usmerjen h krepitvi konkurenčnosti MSP in javnih uprav, z vzpostavitvijo informacijskega sistema za integracijo in koordiniranje sposobnosti ter tehnologij z namenom spodbujanja stikov med ponudbo in povpraševanjem.

Projekt je ustvaril spletno platformo (dostopno na spletni strani projekta ) namenjeno zbiranju projektov in zamisli na področju gradbeništva, na katere so opozorile javne uprave. Na voljo je že 100 projektnih listov. Pripravili so tudi specifični priročnik.
Del programa je bil namenjen opisu zakonodajnega okvira in predvsem predstavitvi študijskim primerom –eksperimentalne dejavnosti na različne infrastrukture in objekte po vrsti, stanju del, območju in vrsti ukrepa. Na koncu so bile predstavljene tudi najboljše prakse izbrane v okviru JZP.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo