nws_slohello
Novice


nws_slohello

17.04.2014 Zaključna konferenca ENERGYVILLAB - report

Energyvillab

10. aprila 2014 je potekala v Portorožu zaključna konferenca projekta Energyvillab.
V okviru projekta, v katerem je sodelovalo širše partnerstvo, so ustanovili 10 živih laboratorijev - povezovanje raziskav in razvoja z inovacijami, vodene s strani oseb, ki živijo in delajo na območju, - povezanih na temo varčevanja z energijo, uporaba energije iz obnovljivih virov kot tudi o trajnostni mobilnosti. Vsak živi laboratorij se je poglobil na določeno temo - vsi so predstavljeni na spletni strani projekta http://www.energyvillab.eu – a imajo kot skupno točko vključevanje končnih uporabnikov in različnih subjektov.
V okviru konference so predstavili dobre prakse, ki so nastale v okviru projekta, obširna prestavitev živih laboratorijev pa je potekala na poster session ob koncu dneva.
Projekt in participativni pristop živih laboratorijev se je osredotočil na tri sklope: v okviru Konvencije županov (it. Patto dei Sindaci, za doseganje ciljev določenih v Akcijskem načrt za trajnostno rabo obnovljivih virov energije – it. PAES), kot del Green Building Council (za prenovo javnih objektov) in za vključevanje MSP in novoustanovljenih (start-up) podjetij.
Srečanje je služilo tudi za uradno otvoritev mreže Network EnergyViLLab, preko katerega bodo spodbujali identiteto projekta in vzpostavljanja sodelovanj za razvoj živih laboratorijev na čezmejnem območju ter predstavitve dodane vrednost mreže EnergyVillab v izkušnjah evropske mreže ENoLL in v nacionalnih omrežjih.

Tiskovno sporočilo projekta

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo