nws_slohello
Novice


nws_slohello

11.04.2014 Posodobitev Navodil in obrazcev za poročanje za upravičence

Obveščamo vas, da smo na podstrani Izvajanje projekta - spletne strani Programa posodobili Navodila in obrazce za poročanje za upravičence Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.

Z dopolnjeno različico Navodil odpravljamo nejasnosti oz. dodajamo podrobnejša pojasnila skozi celotna Navodila. Poglavitne vsebinske spremembe so naslednje:

• dodani sta poglavji o zaključevanju projektov, in sicer 1.4 Zaključno poročilo upravičenca in 2.4 Zaključno poročilo vodilnega partnerja,
• dodano je poglavje 9. Podrobnejša navodila za uveljavljanje izdatkov za delo zaposlenih – le za italijanske upravičence,
• posodobljen je krogotok zahtevka za izplačilo slovenskega nacionalnega sofinanciranja za slovenske upravičence (na več mestih v poglavju 1. Poročilo upravičenca, npr. poglavji 1.1 – točka 8 in 1.2 – točka a),
• navedeni so natančni pogoji, ki določajo ad-hoc poročilo (poglavje 1.2 Oddaja poročila upravičenca),
• dodane so usmeritve za primer poročila upravičenca v višini do 5.000,00 EUR,
• dodana je določba, da je potrebno enakomerno razporediti poročanje skozi posamezno koledarsko leto in ne samo v drugi polovici le-tega (poglavje 1.2 Oddaja poročila upravičenca),
• posodobljeni so nazivi organov skladno z institucionalnimi spremembami.

Dopolnjena Navodila se uporabljajo z 11.04.2014.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo