nws_slohello
Novice


nws_slohello

20.03.2014 Zaključna konferenca S.HO.W. - report

Conf 1

Včeraj je v kongresni dvorani v naselju Porto San Rocco v Miljah potekala zaključna konferenca projekta S.HO.W - Social Housing Watch - Poskusni observatorij politik Socialnih Stanovanj v razmerju s politikami socialne blaginje.

Konferenca se je pričela s pozdravnimi nagovori ATER Trst, Občine Milje, Podjetja za zdravstvene storitve (ASS. 1 – Triestina), ACER Ferrara in Organa upravljanja programa.

Nastopi so evidentirali uspešno vključevanje lokalnih prebivalcev na mikroobmočij izvajanja projekta, preko analize potreb in konkretnih rešitev na področju pri problematiki socialnih stanovanj z optimalno uporabo razpoložljivih sredstev.
Poudarek je bil tudi na želji po nadaljevanju aktivnosti izvedenih na projektu – predstavljen kot konkreten primer dobre prakse na teritoriju med različnimi ustanovami in subjekti, ki so skupno sodelovali – in želja, da bi projekt še dodatno obogatili bodisi na področju socialno-varstvenih in zdravstvenih storitev kot tudi na čezmejnih odnosih.

Po splošni predstavitvi je sledila podrobna predstavitev aktivnosti na projektu, ki so jih izvedli projektni partnerji.

Izvedba celovitih ukrepov na mikroobmočju Zindis je aktivno vključil prebivalce naselja v načrtovanje ureditve zunanjih javnih površin s participativnim načrtovanjem »Javne površine v središču pozornosti«, ki je privedla do ureditve cest in vzdrževalnih del, parkirišč, javne razsvetljave s sodobno LED tehnologijo, zelenih površin, ureditve glavnega trga, socialnega vrta in popolne obnove prostorov sedeža Mikroobmočja Zindis s storitvijo socialno-zdravstvenega vratarnica, ki bo nudila pomoč lokalnim prebivalcem. Taka nova oblika načrtovanja je omogočila, da je lokalna skupnost postala glavni akterji pri urejanju svojega lastnega življenjskega prostora.
Drugi poseg pa je zajemal staro mestno jedro v Kopru, ki ravno tako aktivno vključeval lokalne prebivalce pri načrtovanju javnih prostorov. Obnovilo se je zgradbo in vzpostavilo Dnevni center za otroke in mladostnike v okviru katerega je aktivnost namenjena izboljšanju učne uspešnosti in socialne vključenosti mladih. Poleg tega so v sklopu projekta potekale še terapevtske delavnice, predavanja za starše osnovnih šol na temo nenasilne komunikacije ter raziskava o stališčih in potreb prebivalcev na nekaterih območij mesta. Izvedelo se je mapiranje in razvoj scenarijev javnega prostora in urbanega laboratorija s pomočjo ortofoto posnetka na katerega so prebivalci predstavili svoje ideje o urejanju javnih odprtih prostorih.
Na podlagi aktivnosti, ki so bile izvedene na lokalni ravni, je nastal Čezmejni observatorij, v okviru katerega se bodo na osnovi pridobljenih informacij razvijala teritorialna partnerstva in inovativne politike.
Pomemben del projekta je zavzemal tudi čezmejno testiranje didaktičnih programov med osnovnima šolama Hrvatini in Zindis.

Konferenca se je zaključila z željo, da se pilotni projekt, ki je nastal razširi tudi na druga širša območja in postane običajen način participativnega vključevanja prebivalcev.

Po konferenci je potekal še voden obisk Zindisa.Zindis 03


Zindis 05


Zindis 06


Zindis 09


Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo