nws_slohello
Novice


nws_slohello

13.02.2014 Objava predstavitev srečanja z VP

foto 2_11

Objavljamo predstavitve s srečanj z VP javnih razpisov št. 01/2009 (strateški projekti), 02/2009 (standardni projekti) in 03/2011 (standardni projekti - land border), ki so potekale v Trstu 11., 12. in 13. februarja 2014.

1. Informacija o izjemi od samodejne prekinitve obveznosti (potres v deželi Emilia-Romagna in Veneto) - projekti javni razpis št. 01/2009 in 02/2009
2. Poraba sredstev v 2013
3. Povzetek končnega poročila revizije operacij 2013
4. Ciljna poraba n+2 2014 + Načrtovani izdatki
5. Pospešitev izvajanja projektov
6. Formula za izračun zmanjšanja sofinanciranja
7. Spremembe prijavnice & OSN
8. Slovensko nacionalno sofinanciranje

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo