nws_slohello
Novice


nws_slohello

14.01.2014 UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1336/2013

V delu dokumenti Evropske unije je objavljena UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1336/2013 z dne 13. decembra 2013 o spremembi direktiv 2004/17/ES, 2004/18/ES in 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede njihovih pragov uporabe za postopke za oddajo naročil.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo