nws_slohello
Novice


nws_slohello

24.01.2014 Aktivnosti na projektih - januar 2014


VISO - Seminar "Vpliv odstranjevanja listov vinske trte na kakovost grozdja" in predavanje “Pridelava namiznih sort grozdja”
Dne 14. januarja 2014 bo, s pričetkom ob 13.00, v Vinski Kleti, Goriška Brda, Dobrovo, potekal seminar "Vpliv odstranjevanja listov vinske trte na kakovost grozdja" v okviru standardnega projekta VISO.
Sledilo bo predavanje “Pridelava namiznih sort grozdja”.

Vabilo


EDUKA - Predstavitev rezultatov raziskovalnega dela v okviru čezmejnih delavnic
V naslednjih dneh bodo dijaki 3. razreda humanističnega liceja A. M. Slomška v Trstu in skupina dijakov 3. razredov Šolskega centa S. Kosovela v Sežani predstavili rezultate raziskovalnega dela, ki so ga opravili v okviru II. izvedbe čezmejnih delavnic, predvidenih v okviru projekta EDUKA Vzgajati k različnosti - Educare alla diversità.
Prva predstavitev bo v ponedeljek 20. januarja 2014 ob 12.30 na sedežu liceja F. Prešerna v Trstu (str. di Guardiella 13), druga pa v ponedeljek 27. januarja 2014 ob 12.30 na sedežu šolskega centra S. Kosovela v Sežani (Stjenkova 3).

Tiskovno sporočilo


VISO - Predavanje in predstavitev rezultatov "Vpliv odstranjevanja listov vinske trte na kakovost grozdja"
Dne 21. januarja 2014 bo, s pričetkom ob 14.00, v Dvorani Zorana Mušiča v Bukovici, potekalo predavanje in predstavitev rezultatov "Vpliv odstranjevanja listov vinske trte na kakovost grozdja" v okviru standardnega projekta VISO.

Vabilo


MINA - Seminar projekta
Dne 24. januarja 2014 bo, s pričetkom ob 9.00, v medresorski sobi na Oddelku za medicinske in biološke vede Univerze v Vidmu (Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche - Aula Interdipartimentale - Udine (Piazzale Kolbe 4), potekal seminar projekta MINA odprt javnosti.
Popoldne bo potekalo tudi letno srečanje namenjeno izključno projektnim partnerjem.

Vabilo
Program seminarja


WINENET - Informativno srečanje Marketing senzorične analize
Dne 27. januarja bo, s pričetkom ob 15.00, v kraju Villa Foscarini Cornaro pri Gorgo al Monticano (TV), potekalo informativo srečanje "Marketing senzorične analize - 5 čutil za komuniciranje, prodajo in nakup”. Srečanje bo potekalo v okviru standardnega projekta WINENET.

Vabilo


KRAS-CARSO - Delavnica "Geopark na Krasu"
Dne 29. januarja 2014 bo, s pričetkom ob 17.00, v avditoriju na sedežu Zadružne Kraške Banke na Opčinah (TS) - Via del Ricreatorio 2, potekala delavnica o Geoparku na Krasu, namenjen širši javnosti, predvsem pa prebivalcem matičnega Krasa. Srečanje bo potekalo v okviru strateškega projekta KRAS-CARSO.

Vabilo


HERITASTE - Dogodek "Zimski proizvodi"
Dne 29. januarja bo, s pričetkom ob 17.00, v sejni dvorani Občine Fojda (Sala Consiliare del Comune di Faedis - UD), potekal dogodek "Zimski proizvodi: vse o pujsu". Sledila bo predstavitev predelave prašičjega mesa. Dogodek bo potekal v okviru standardnega projekta HERITASTE.

Vabilo


PROFILI - Delavnica “Javno – zasebno partnerstvo – priložnost za gradbena podjetja” PRESTAVLJENA NA 05. FEBRUARJA 2014
Dne 30. januarja 2014 bo, s pričetkom ob 15.00, na Območni obrtno-podjetniški zbornici Sežana, Kraška ulica 6), potekala delavnica “Javno – zasebno partnerstvo – priložnost za gradbena podjetja”, namenjena predvsem podjetnikom gradbene branže, projektantom in javnim upravam z namenom predstavitve pogojev in možnosti za večje vključevanje v javna naročila in javno – zasebna partnerstva na čezmejnem območju. Srečanje bo potekalo v okviru standardnega projekta PROFILI.

Vabilo PRESTAVLJENA NA 05. FEBRUARJA 2014

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo