nws_slohello
Novice


nws_slohello

06.11.2013 Obvestilo v zvezi s predložitvijo poročil vodilnega partnerja do konca leta 2013 za projekte odobrene v okviru javnega razpisa št. 01/2009, 02/2009 in 03/2011

Z namenom poenostavitve postopka priprave tekočega Vmesnega poročila vodilnega partnerja in s tem vključitve vseh izdanih Izjav o potrjenih izdatkih s strani pristojne prvostopenjske kontrolne enote posameznim upravičencem projekta do konca letošnjega leta, se rok za predložitev Vmesnega poročila vodilnega partnerja z zahtevkom za izplačilo Organu upravljanja prestavi iz 20. novembra 2013 na 20. januar 2014. V mesecu januarju 2014 boste s strani Skupnega tehničnega sekretariata prejeli podatke in navodila za pripravo Vmesnega poročila vodilnega partnerja.
Iz navedenega tako izhaja, da kot vodilni partner do vključno 31. decembra 2013 Organu upravljanja NE posredujete Vmesnih poročil vodilnega partnerja.

Obvestilo

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo