nws_slohello
Novice


nws_slohello

17.10.2013 Zaključna konferenca strateškega projekta CLIMAPARKS - report

Conferenza finale Climaparks

V Portorožu je danes potekala zaključna konferenca strateškega projekta CLIMAPARKS - Klimatske spremembe in upravljanje zavarovanih območij.

Projekt CLIMAPARKS se bo konec letošnjega leta zaključil kot prvi izmed 87 sofinanciranih projektov.

Projektne aktivnosti so bile usmerjene predvsem na naslednja tri področja:
1) monitoring in raziskovanje tako klimatskih sprememb (živalstvo in rastlinstvo) kot posledic prisotnosti človeka (turistični obisk) na območju zainteresiranih parkov;
2) pilotni ukrepi, ki so jih izvajali projektni partnerji;
3) izobraževanje o klimatskih spremembah in spremembah biodiverzitete.

Predstavilo se je vseh 9 parkov, ki so vključeni v projekt (4 slovenski in 5 italijanskih). Veliko časa je bilo namenjeno predstavitvi monitoringa vpliva klimatskih sprememb tako glede živalstva (gamsi, morsko okolje, ptice, itd.) kot tudi rastlinstva, s podrobnimi opisi območja monitoringa, metodologije in zbranih podatkov.
Tudi prisotnost človeka - dejavnik, ki kot je bilo predstavljeno vpliva na klimatske spremembe, čeprav spremembe se samostojno ciklično pojavljajo, je bila analizirana na podlagi zbiranja podatkov v informacijskih centrih in drugih turističnih objektih.
Projektni partnerji, ki so izvedli pilotne ukrepe, so predstavili aktivnosti in zgrajene infrastrukture, s poudarkom na učinkoviti rabe energije in uporabi okolju prijaznih energetskih virov.

Vsa poročila in predstavitve bodo na razpolago na uradni spletni strani projekta:
www.climaparks.eu.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo