nws_slohello
Novice


nws_slohello

01.10.2013 Sodelovanje na Barkovljanki

eventovelico_barcolana

Od 9. do 13. oktobra 2013 bo Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 sodeloval na 45. Villaggio Barcolana.
V okviru Barkovljanke bo Program imel lastno stojnico, poleg tega bo v organizaciji programa v petek, 11. oktobra 2013 ob 19.15 v prostoru Arena, potekala predstavitev projektov na temo čezmejnega turizma.
Vsi udeleženci regate Barkovljanka pa bodo prejeli ob prijavi promocijski material programa.
Slika: Archivio Barcolana/Borlenghi

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo