nws_slohello
Novice


nws_slohello

26.09.2013 Dan evropskega sodelovanja

Rateče, 21. september 2013 – Dan evropskega sodelovanja

Panorama 1

Rateče

Sentiero 1

Sosta

Cima 2

Sentiero 2

Cima 1

Cima 3

Rifugio 1


V okviru Dneva evropskega sodelovanja so programi čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, Slovenija-Avstrija 2007-2013 in INTERREG IV Italija-Avstrija 2007-2013 organizirali skupen pohod na Tromejo med Slovenijo, Italijo in Avstrijo.

Večina udeležencev se je zbrala v Ratečah in se nato udeležila celotnega pohoda; nekaj udeležencev pa je pričakalo pohodnike na vrhu Tromeje.
Po prijavi in prejemu promocijskega materiala ter kratkim uvodnim pozdravom organizatorjev, se je predstavil kot prvi projekt HF-WF – Naravne nesreče brez meje - sofinanciran v okviru programa Slovenija-Avstrija 2007-2013.

Po uvodnem delu se je pričel pohod skozi središče Rateč in gozdno cesto do 1509 m visokega vrha, kjer se stikajo tri državne meje. Med potjo je bil predstavljen projekt JULIUS – Raba in ovrednotenje kulturne dediščine ter skupna uporaba športne infrastrukture na čezmejnem območju od Julijskih Alp do Jadrana -, ki je po splošni predstavitvi, opisal dejavnosti, ki jih projekt izvaja na območju Triglavskega narodnega parka in v občini Jesenice. Sledila je še predstavitev projekta CAAR – Ciclovia Alpe Adria-Alpe Adria Radweg.

Čezmejno sodelovanje za razvoj kolesarske poti Salzburg-Beljak-Oglej/Gradež - sofinanciranega v okviru programa Italija-Avstrija 2007-2013.
Na vrhu so Organi upravljanja vseh treh programov – vsak v svojem jeziku – pozdravili vse udeležence in poudarili pomembnost čezmejnega sodelovanja ter takih skupnih dogodkov, ki so prava priložnost izmenjave izkušenj in spoznavanja programov ter projektov.

Pohodniki so nato nadaljevali pot do planinskega doma na avstrijski strani, kjer se je zaključil uradni del dogodka s predstavitvijo projekta CLIMAPARKS – Klimatske spremembe in upravljanje zavarovanih območij -, ki je podrobno predstavil vsa 3 področja delovanja projekta. Predstavljena sta bila nato tudi projekta MICOTRA – Izboljšanje čezmejnih povezav za javni prevoz - (Italija-Avstrija 2007-2013) in GOAL – Aktiviranje čezmejnih posredovalnih storitev ob elementarnih nesrečah in nezgodah - (Slovenija-Avstrija 2007-2013). Program so še dodatno popestrili tudi 4 mladi kitaristi, ki so se povezali v okviru projekta ECHOS – Čezmejni odmevi.

Udeleženci pohoda so ob povratku v dolino pohvalili izvedbo dogodka in predlagali, da se s podobnimi iniciativami nadaljuje tudi v prihodnje.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo