nws_slohello
Novice


nws_slohello

25.09.2013 Novi PEC in novi naziv OU

Obveščamo vas, da na podlagi novega Pravilnika o interni notranji organizaciji Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, je Organa upravljanja del:
Glavne direkcije za finance, premoženjske zadeve, vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik
Področje za vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik ter premoženjskih zadev
Služba za Evropsko teritorialno sodelovanje, državne pomoči in splošne zadeve

Opozarjamo vas, da je v rabi nova elektronska pošte z digitalnim certifikatom (»PEC – posta elettronica certificata«):

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo