nws_slohello
Novice


nws_slohello

11.07.2013 Seznam kontrolorjev dežele Furlanije Julijske krajine

V Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine št. 28 dne 10. julija 2013 je bil objavljen "Sklep deželnega odbora dne 21. junija 2013, št. 1095. Evropsko teritorialno sodelovanje. Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. Izvrševanje 16. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006. Uvedba "Seznama kontrolorjev" dežele Furlanije Julijske krajine. Odobritev".

Uradni list je objavljen v italijanskem jeziku na uradni spletni strani Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine - del Bollettino Ufficiale.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo