nws_slohello
Novice


nws_slohello

02.07.2013 Okrožnica Organa upravljanja v zvezi s postopki javnega naročanja - 2. okrožnica (posodobitev v skladu z zakonskimi novostmi, uvedenimi v Republiki Italiji)

Obveščamo vas, da je na spletni strani programa v delu »izvajanje projekta« objavljena nova okrožnica Organa upravljanja v zvezi s postopki javnega naročanja ter nov kontrolni list za postopek oddaje javnega naročila za italijanske upravičence, skladno z zakonskimi novostmi, uvedenimi v Republiki Italiji, ki se nanašajo predvsem na obvezno elektronsko poslovanje pri javnem naročanju organov javne uprave.

Določbe 2. odstavka 7. člena Zakona št. 94 z dne 06.07.2012, spremenjenega v zakon, s spremembami, uvedenimi z Zakonskim odlokom št. 52 z dne 07.05.2012, določajo, da morajo organi javne uprave, opredeljeni v 1. členu zakonske uredbe št. 165 z dne 30. marca 2001, za nabavo blaga in storitev pod mejno vrednostjo, ki jo določajo predpisi EU, javna naročila izvajati preko elektronske platforme MEPA (»Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione«) oz. drugih elektronskih platform, ustanovljenih v skladu s 328. členom Pravilnika o izvajanju zakona o javnem naročanju.

Posamezni upravičenec kontrolni list izpolni med izvajanjem projekta, skladno z izbranim postopkom javnega naročanja ter morebitnimi naknadnimi zakonskimi spremembami.
Dodatne informacije:
www.dag.mef.gov.it
www.acquistinretepa.it/tabella
www.consip.it/tabella

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo