nws_slohello
Novice


nws_slohello

02.07.2013 Elektronska komunikacija med podjetji in organi javne uprave v Republiki Italiji

Organi javne uprave v Republiki Italiji so od 1. julija 2013 zavezani k pošiljanju in prejemanju komunikacije, ki jo določa 1. odstavek 5. bis člena Zakona o digitalni upravi (Zakonski odlok št. 82, 7. marec 2005), v elektronski obliki.
Določila navedenega odstavka veljajo za komunikacijo med podjetji in organi javne uprave (izmenjava/posredovanje prošenj, izjav, podatkov, informacij in dokumentov), ki mora potekati izključno preko elektronske pošte z digitalnim certifikatom (»PEC – posta elettronica certificata«).

Sporočilo, posredovano preko elektronske pošte z digitalnim certifikatom je pravno enakovredno priporočeni poštni pošiljki s povratnico in potrjuje prejem sporočila s strani naslovnika.
Poleg obvezne uporabe elektronske pošte z digitalnim certifikatom je bil v Republiki Italiji uveden tudi nacionalni imenik elektronskih naslovov z digitalnim certifikatom (Ini-Pec).

Elektronski naslov z digitalnim certifikatom Organa upravljanja in Skupnega tehničnega sekretariata Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013:
Dodatno pojasnilo: OU se praviloma ne bo več posluževal komunikacije v papirni obliki, zato je elektronski naslov, ki ga boste VP sporočili izredno pomemben z vidika ažurnega pregledovanja in rednega odpiranja.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo