nws_slohello
Novice


nws_slohello

18.06.2013 OPOMNIK - Obvestilo upravičencem programa o oddaji vmesnega poročila upravičencem

Opozorimo vas, da kot predvideno v Navodila in obrazci za poročanje za upravičence Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 so slovenski upravičenci dolžni pisemsko ovojnico opremiti s pripisom
»OP SI-IT 2007-2013,
[navedba akronima projekta],
Vmesno/zaključno poročilo in številka SPIS«,

italijanski upravičenci pa s pripisom
»OP IT-SI 2007-2013,
Akronim projekta, naziv partnerja in št. Vmesnega/zaključnega poročila«.

Slovenski upravičenci posredujejo poročilo upravičenca na naslov:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Sektor za finančno kontrolo – Programi ETS, IPA in MFM
Dunajska 58
1000 Ljubljana
s pripisom »OP SI-IT 2007-2013, [navedba akronima projekta], Vmesno/zaključno poročilo in številka SPIS«;

Italijanski upravičenci posredujejo poročilo upravičenca na naslov:
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie
Struttura Controlli di primo livello Programmi Fondi Strutturali
Via Udine 9
34132 Trieste
s pripisom »OP IT-SI 2007-2013, Akronim projekta, naziv partnerja in št.
Vmesnega/zaključnega poročila«.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo