nws_slohello
Novice


nws_slohello

29.05.2013 Javni razpis - Podporne storitve za pripravo dokumentov, potrebnih za pripravo in začetek programskega obdobja 2014-2020 Javno naročilo v 2 sklopih, ki ga je možno oddati ločeno za posamezni sklop

29.05.2013
Javni razpis - Podporne storitve za pripravo dokumentov, potrebnih za pripravo in začetek programskega obdobja 2014-2020
Javno naročilo v 2 sklopih, ki ga je možno oddati ločeno za posamezni sklop

Rok za oddajo ponudb: 24.06.13

Številka projekta (CUP): D41I09000040003

Identifikacijska št. razpisa (CIG): 5126461970 (sklop 1 "Predhodno vrednotenje Operativnega programa Slovenija-Italija 2014-2020 v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja, v skladu s 48. členom predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta COM (2011) 615, z dne 14.03.2012 in nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami")

Identifikacijska št. razpisa (CIG) 5126525E3F (sklop 2 "Tehnična pomoč pri pripravi dokumentov, potrebnih za začetek novega obdobja Operativnega programa Italija-Slovenija 2014-2020")

Javni razpis objavljen v v Uradnem listu Republike Italije (G.U.R.I.) št. 62, dne 29.05.2013.

Uradna dokumentacija v italijanskem jeziku:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/BANDI/1067.html

Neuradni prevod javnega razpisa v slovenski jezik

Objava besedila javnega razpisa nima uradnega značaja. Besedilo ostaja nespremenjeno kot je bilo objavljeno v uradnem listu.
Javni razpis je pripravljen v slovenskem (neuradni prevod) in italijanskem jeziku. V primeru neskladnosti ali dvomov pri tolmačenju prevlada italijanski jezik.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo