nws_slohello
Novice


nws_slohello

07.05.2013 Projekt EDUKA

V naslednjih dneh bodo dijaki 4.a razreda liceja Carducci-Dante v Trstu in 3. razreda Gimnazije G.R. Carli v Kopru predstavili rezultate raziskovalnega dela, ki so ga opravili v okviru čezmejnih delavnic, predvidenih v okviru projekta EDUKA Vzgajati k različnosti - Educare alla diversità (www.eduka-itaslo.eu). Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.

Prva predstavitev bo v sredo 8. maja ob 10.30 na glavnem sedežu tržaškega liceja Carducci-Dante (ul. Madonna del Mare 11), druga pa v sredo 15. maja ob 12.30 na sedežu Skupnosti Italijanov v Kopru (ul. Osvobodilne Fronte 10).

Tiskovno sporočilo

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo