nws_slohello
Novice


nws_slohello

28.02.2013 Navodila in obrazci za poročanje za upravičence

S 25. februarjem 2013 so v veljavi nova Navodila in obrazci za poročanje za upravičence Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, objavljena na podstani Izvajanje projekta.

Zaradi upeljave ePoročanja so navodila ločena na:

- STRATEŠKE PROJEKTE - Javni razpis št. 01/2009 - dopolnjeno Poročilo upravičenca (priloga 1) in dopolnjeno Poročilo vodilnega partnerja (priloga 2);
- STANDARDNE PROJEKTE - Javni razpis št. 02/2009 in Javni razpis št. 03/2011 - Poročilo upravičenca se pripravi v informacijskem sistemu za elektronsko poročanje (Gold-Mis).

Vsi upravičenci STANDARDNIH PROJEKTOV od 25. februarja 2013 uporabljajo izključno informacijski sistem za elektronsko poročanje, skladno z dopisom, ki ga je Organ upravljanja posredoval Vodilnim partnerjem omenjenih projektov 19. februarja 2013.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo