nws_slohello
Novice


nws_slohello

12.02.2013 NOVI POSTOPKI ZA ODDAJO JAVNIH NAROČIL BLAGA IN STORITVEV POD VREDNOSTNIM PRAGOM EU

Drugi odstavek 7. člena zakona št. 94 z dne 6. julija 2012, spremenjenega v zakon, s spremembami, uvedenimi z Zakonskim odlokom št. 52 z dne 7. maja 2012, določa, da morajo organi javne uprave iz 1. člena zakonske uredbe št. 165 z dne 30. marca 2001, za nabavo blaga in storitev pod vrednostnim pragom, ki ga določajo predpisi EU, preko lastnih naročniških točk preveriti ponudbo na elektronskem trgu za javno upravo oziroma drugem elektronskem trgu, ustanovljenem v skladu s 328. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem naročanju.

V zvezi z navedenim vas obveščamo, da je Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 v vlogi naročnika, pooblaščenega za uporabo elektronskega trga v okviru aktivnosti Tehnične pomoči Programa, dolžan opraviti vsa potrebna preverjanja o prisotnosti, ceni, vrstah blaga in storitev na elektronskem trgu za javno upravo MePA (»Mercato elettronico Pubblica Amministrazione«), kakor tudi vsa potrebna preverjanja za nabavo blaga in storitev preko platforme CONSIP S.p.A. po postopku e-javnega naročanja blaga in storitev, skladno s potrebami organov javne uprave, sicer je postopek javnega naročila ničen.

Italijanske in tuje potencialne ponudnike, zainteresirane za udeležbo v postopku oddaje javnih naročil blaga in storitev zato vabimo, da se čim prej prijavijo na portal CONSIP S.p.A.

Več informacij na naslednjih povezavah:
- www.consip.it
- www.acquistinretepa.it
- brezplačna številka: 800906227

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo