nws_slohello
Novice


nws_slohello

19.12.2014 Voščilo - Auguri

Auguri - Voščilo


Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 vam vošči Vesel Božič in Srečno Novo Leto.

Il Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 vi augura Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo