nws_slohello
Novice


nws_slohello

08.11.2012 Zaključek računovodskega leta 2012

Obveščamo vas, da je Glavna direkcija za načrtovanje, ekonomske in finančne vire Dežele Furlanije Julijske krajine zaradi zaključevanja računovodskega leta 2012 določila rok za posredovanje interne računovodske dokumentacije do 30. novembra 2012.
Po navedenem datumu in do pričetka poslovnega leta 2013 (predvidoma konec meseca januarja) ne bo mogoče izvajati internih računovodskih aktivnosti.
Zato prosimo Vodilne partnerje, ki nameravajo zaprositi za predplačilo, da se posvetujejo z organi programa glede zadevnih postopkov ter da izdajo garancije oz. veljavnost le-te uskladijo z zgoraj navedenim rokom in se s tem izognejo nastanku morebitnih dodatnih stroškov za čas, ko poteka zaključevanje računovodskega leta.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo