nws_slohello
Novice


nws_slohello

16.10.2012 Uspešna predstavitev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 na 44. Barkovljanki

Tudi na letošnji predstavitvi Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, ki je potekala na tržaškem nabrežju, v okviru 44. Barkovljanke, od 11. do 14. oktobra, beležimo množičen obisk in veliko zanimanje za Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.

BAR0012


11. oktobra je potekalo slavnostno odprtje razstavnega prostora, katerega so se udeležil generalni konzul Republike Slovenije v Trstu, dr. Dimitrij Rupel, veleposlanica Italije v Ljubljani, Rossella Franchini ter drugi pomembni gostje in novinarji glavnih časopisov programskega območja.Dnevne predstavitve sofinanciranih projektov so potekale v okviru razstavnega prostora, in sicer po različnih tematskih sklopih: raziskave in razvoj, konkurenčnost podjetij, promet in trajnostno upravljanje, kulturna dediščina, varstvo narave, turizem.

HYDROKARST_1

CARSO-KRAS_4


Obenem je bilo na predstavitveni stojnici na voljo tudi promocijsko in informativno gradivo ter predstavitev programskega območja, prednostnih nalog in ciljev Programa.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo