nws_slohello
Novice


nws_slohello

02.10.2012 Sodelovanje na Barkovljanki

eventovelico_barcolana

Organ upravljanja in Skupni tehnični sekretariat Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 v sodelovanju s slovensko Info točko organizirata predstavitev programa v okviru 44. Villaggio Barcolana. Od 11. do 14. oktobra 2012 bodo na razstavnem prostoru programa potekale predstavitve sofinanciranih projektov po različnih tematskih sklopih. Slika: Archivio Barcolana/Borlenghi

Vabilo - Program

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo